Kontakt

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Adres

Multidekor
ul. Noakowskiego 4
05-820 Piastów

tel. +48 22 723 50 03

sekretariat@multidekor.pl
www.multidekor.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00

Media społecznościowe

Multidekor S.A.
ul. Noakowskiego 4
05-820 Piastów
NIP: 534-24-87-835

Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000921749
Kapitał zakładowy: 51 000 PLN, wpłacony w całości
Back to Top