Multidekor realizuje projekt z Programu Inteligentny Rozwój

Firma Multidekor Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Tytuł projektu: Opracowanie nowego projektu wzorniczego w branży dekoracji świetlnych.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 425 000 PLN

Multidekor w 2017 roku realizował także inny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.