Multidekor wśród zwycięzców 21. edycji konkursu Złote Spinacze organizowanego przez Związek Firm Public Relations

ZŁOTY SPINACZ w kategorii Issue management i komunikacja kryzysowa za projekt: Kryzys? Uratowaliśmy święta! / otrzymali Multidekor wraz z agencją K+Group. Ogłoszenie wyników i przyznanie najważniejszych nagród w branży PR odbyło się 8 grudnia podczas uroczystej Gali, którą poprowadziła Gabi Drzewiecka – dziennikarka radiowa i telewizyjna. Z ramienia Multidekor nagrodę odebrali Grzegorz Podogrocki i Mateusz Kaczorowski.


O nominacjach i przyznanych poszczególnym projektom nagrodach zdecydowało ponad 100-osobowe jury, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji biznesowych i pozarządowych, praktycy oraz eksperci branży PR i mediów w Polsce, a także autorytety środowiska akademickiego. Przewodniczącymi poszczególnych grup jurorskich byli: Aleksandra Chalimoniuk (OTCF), Anita Ryng (IKEA Retail), Alicja Wysocka-Świtała (Clue PR), Maciej Lasoń (Unilever), Arkadiusz Mierzwa (Jeronimo Martins Polska) oraz Grzegorz Szczepański (Hill & Knowlton), zaś pracom całego jury przewodniczyła Marta Jóźwiak (Google).

Złoty Spinacz to przede wszystkim potwierdzenie skuteczności i kompetencji marki, które w ostatnich latach aktywnie rozwija. Dziękujemy i gratulujemy całemu zespołowi K+Group za ich profesjonalizm i wkład w realizację tego trudnego projektu.

Opis zwycięskiego projektu:
Rok 2022 przyniósł wiele wyzwań – wojnę, drożyznę, kryzys energetyczny i niepewność co do przyszłości. Pojawiły się informacje w mediach, sugerujące, że z powodu tych trudności miasta w Polsce nie będą w stanie przyozdobić ulic iluminacjami świątecznymi, pozbawiając mieszkańców magii Bożego Narodzenia. Jednak dzięki naszej kampanii informacyjnej, opartej na wynikach badania opinii publicznej wśród mieszkańców, udało się przekonać wiele samorządów o ważności zachowania tradycji świątecznych iluminacji. W efekcie, żadne z miast nie zrezygnowało z tego świątecznego akcentu. Uratowaliśmy święta!

Głównym celem komunikacji było dotarcie do kluczowych interesariuszy lokalnych, mieszkańców, mediów i pozycjonowanie iluminacji jako niezbędnej części atmosfery świątecznej. Wytyczyliśmy jedyną słuszną drogę aby zwiększyć prawdopodobieństwo inwstycji :
1. Wywołanie dyskusji w mediach na temat potrzeby instalowania dekoracji na ulicach miast.
2. Wytworzenie poprzez te publikacje przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozmowom o świątecznych dekoracjach wśród mieszkańców i włodarzy miast.
3. Odwołanie się do emocji w komunikacji z mieszkańcami i wywołanie w nich poczucia tęsknoty za czymś, co może być im odebrane, a do czego byli od lat przyzwyczajeni.
4. Udowodniebnie, że instalacje świąteczne są potrzebą społeczną, a nie konsumpcyjnym wydatkiem.

Nasza kampania dotarła do prawie 2 mln Polaków dzięki działaniom media relations – w sumie w ciągu miesiąca uzyskaliśmy blisko 70 publikacji, których szacunkowe AVE wyniosło ponad 225 tys. zł. O wynikach badania mówiono na antenach największych rozgłośni radiowych i w serwisach internetowych lokalnych telewizji. Tematem udało nam się zainteresować również Polską Agencję Prasową, która podjęła go w swoim ogólnopolskim serwisie. Materiały pojawiły się także w mediach krajowych i lokalnych, zarówno w wydaniach drukowanych, jak i online.
Dotarcie do 1125 przedstawicieli bezpośredniej grupy docelowej, m.in. dzięki współpracy z PAP samorządowym (mailing z materiałem dotyczącym świątecznych iluminacji wysłany do samorządów) i z Portalem Samorządowym (dwukrotnie wysłany do samorządów newsletter z wynikami badań).

W trakcie trwania kampanii żadne miasto nie zrezygnowało ze świątecznych iluminacji. Do wyników badań odniósł się na swoim profilu facebookowym burmistrz Golubia-Dobrzynia, Mariusz Piątkowski, informując, że jego miasto nie zrezygnuje ze świątecznych iluminacji. Wyniki naszego badania zostały wykorzystane przez inny podmiot, promujący galerie handlowe.