Multidekor realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Firma Multidekor Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 3.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. Cel projektu został określony w jego tytule czyli „Rozwój działalności eksportowej Multidekor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa szansą na
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz gospodarki regionu mazowieckiego”. Efektem projektu będzie pozyskanie nowych kontraktów biznesowych oraz zwiększenie przychodów z
działalności eksportowej.

Wartość projektu: 688 340,92 PLN
Wartość dofinansowania: 295 576,80 PLN